Brigitte van Bakel M 06 20 49 15 87
praktijk@meridiaantherapie.eu


Grondlegger, literatuur, wetenschappelijk onderzoek


Grondlegger van de meridiaan- en reflexzônetherapie

Fysiotherapeute Christel Heidemann (1924-1998) brengt eind vorige eeuw kennis van de westerse wetenschap van de (neuro)fysiologie samen met de oosterse inzichten in de levende energiehuishouding van het lichaam. Op basis van de Chinese acupunctuurleer , de klassieke fysiotherapie, het mensbeeld van de antroposofie, de westerse geneeskunde, de natuurwetenschap en de fenomenologie met Goethe’s kleurenleer ontwikkelt zij een nieuwe methode voor diagnostiek en behandeling: de meridiaan- en reflexzonetherapie.

Literatuur
 • 'Meridiantherapie, Die Wiederherstellung der Ordnung lebendiger Prozesse', Christel Heidemann
  Band 1 © Christel Heidemann, 1981, 1984, 1986, Badenweiler - Freiburg
  Band 2 © Christel Heidemann, 1982, 1985, Badenweiler - Freiburg
  Band 3 © Christel Heidemann, 1996, Badenweiler - Freiburg

Voortgezet wetenschappelijk onderzoek
 • 'Optimizing VAP scars after childhood cancer treatment' a pilot study (with meridian color therapy), C. M. A. de Bruijn & F. W. Hoff & M. M. Bruggeman-Westermann & J. B. Terra & T. H. van Dijk & E. S. J. M. de Bont & A. M. L. Peek, Support Care Cancer, DOI 10.1007/s00520-017-3787-4, online 28 juni 2017, Springer
  (Baanbrekend klinisch onderzoek van het UMC Groningen dat de werking en significante verbetering door meridiaantherapie aantoont)

 • 'Bindweefsel, meridianen en kleuren...' 38_bindweefsel_mer_020642.pdf Cees Tjeerdema, Roeland van Wijk, Barbara Küper Frerich, Oedeem Oncologie, nr 1, maart 2018

 • 'Biofotonen en meridiaantherapie, op weg naar een nieuwe effectmaat', van Wijk et al, wetenschappelijk artikel in TIG – tijdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 33 | nummer 1 | 2018

 • 'Bang voor rood, geel en.... blauw? Goethe, Merleau-Ponty en fenomenologisch kleuronderzoek', W.C. Uitgeest, 2016; 'Een kleurenonderzoek dat aangeeft welke kleur een gezond makend effect heeft bestaat niet', Promotieonderzoek VU Amsterdam

 • Meridiaan-kleurentherapie, Roel van Wijk et al, TIG jaargang 23, 2008

 • 'The Acupuncture Evidence Project, A Comparative Literature Review', John McDonald, Stephen Janz, January 2017 (Revised Edition), Commissioned by Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd

 • 'Hoe word ik een betere therapeut? Terug- en vooruitblik met Michiel Linssen over Kort(er)durend evidence & person based behandelen' 2017, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Nijmegen NL

 • 'Bindweefselmassage', J.F.M. Piët, J.J. Sachs, I.M.A. Sachs- Piët, vierde licht herziene druk 1989, Elsevier/de Tijdstroom NL

 • 'Segmentale Verschijnselen', Dr. Ben van Cranenburgh, Bohm Stafleu Van Loghum NL

 • 'Segmentale Innervation, Ihre Bedeutung für Klinik und Praxis', Prof. Dr. Karl Hansen en Dr. Hans Schliack, 1962, Georg Thieme Verlag Stuttgart DE

 • 'Reflexzonenmassage Muskulatur und Bindegewebe', Prof. dr. med. Wolfgang Kohlrausch, 1955, Hippocrates Verlag Stuttgart DE (Behandelt onder meer de wetenschappelijke aanduiding van viscero-cutane en viscero musculaire neuroreflectoire verbindingen)

 • 'Leverabces na appendicitis', Dr. P.M. De Planck, Chirurg te Leiden, 1926
  (De levermeridiaan loopt onder meer over de appendix. In dit artikel wordt een voorlopig verband gelegd tussen orgaan en aandoeningen elders in het lichaam)


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2023, May 11
All text & images © 2016 B.F.S.A. van Bakel